Searching
Please wait

Osnovni pojmovi

avio karta

 

 

AVIOKARTA je Ugovor o prevozu između prevozioca i putnika i neprenosiva je na drugo lice.

 

Svaka aviokarta važi za prevoz godinu dana od datuma početka putovanja ili, ukoliko nijedan deo karte nije iskorišćen, od datuma njenog izdavanja, osim ukoliko drugačije nije navedeno u karti, uslovima prevoza ili propisima prevozioca.

 

Aviokarta ne mora da važi i prevozilac ne mora da je prizna ukoliko nije iskorišćen prvi deo putovanja, a putnik želi da započne putovanje u mestu prekida putovanja ili ugovorenom mestu zaustavljanja.

 

ELEKTRONSKE AVIOKARTE (e-ticket)

 

Ukoliko ste kupili elektronsku aviokartu, ona je zapisana u elektronskom serveru aviokompanije i za putovanje (odnosno check-in) Vam je potrebna samo lična isprava.

ITINERER (plan puta) koji dobijete kada kupite elektronsku aviokartu je samo informacija o letovima na koje treba da se prijavite za putovanje.

 

Prednosti elektronske aviokarte:

 

- elektronsku kartu ne možete izgubiti ili zaboraviti,

- informaciju o elektronskoj karti možete dobiti posredstvom e-mail-a ili SMS-a bez ličnog dolaska,

- izmene polaska ili još češće, izmene datuma ili vremena povratka, nisu više nikakav tehnički problem.

 

REFUNDACIJA AVIO KARTE:

Refundacija aviokarte (povraćaj sredstava) vrsi se u slučaju da je putnik odustao od putovanja ili je aviokompanija otkazala let. Vrši se isključivo na mestu gde je aviokarta kupljena i po uslovima datim za odredjenu tarifu (u zavisnosti od tarife, refundacija može biti puna, uz plaćanje penala ili se ne može izvršiti). U slučaju otkazivanja leta od strane aviokompanije, vrši se puna refundacija.

 

PROMENA DATUMA PUTOVANJA:

Promena datuma putovanja se vrši na mestu gde je aviokarta kupljena ili u aviokompaniji čija je karta izdata. U zavisnosti od tarife, može se izvršiti bez naknade, ili sa doplatom koja je definisana u uslovima tarife.

 

ZAMENA AVIO KARTE:

Zamena karte se vrši u slučaju da se menja tarifa (prebacivanje na višu klasu na zahtev putnika ili u slučaju da promena datuma putovanja nije moguća na istoj tarifi). Vrši se na mestu gde je aviokarta kupljena ili u aviokompaniji čija je karta izdata. Doplaćuje se razlika u ceni do više tarife uz eventualno plaćanje penala koji su definisani u uslovima tarife.

Villa Otava Lux

naše ture

Osiguranje

Top destinacija

Facebook stranica