Podaci za identifikaciju

1. Puno poslovno ime Privredno društvo OTAVA d.o.o. Niš
2. Skraćeni naziv » Otava »
3. Licenca OTP br. 334/2020 kategorija A20
4. Poreski identifikacioni broj (PIB) 106346837
5. Maticni broj (pravnog lica) 20582367
6. Mesto Niš
7. Opština Mediana
8. Naziv ulice i broj Obrenovićeva bb, TPC KALČA A I-2, I Sprat
9. Broj telefona 018/ 209.494
10. Broj faxa 018/ 4100.499
11. E-mail office@otavatravel.com
12. Ime i prezime ovlašćenog lica Bratislav Rajković
13. Obveznik PDV Da
14. Šifra delatnosti Delatnost putnič. agenc. i turoperatera – 7911
15. Tekući račun u banci AIK BANKA; broj t.računa: 105-22306-41
16. Licenca OTP 334/2020 kategorija A20
17. Amadeus Code INIYU2201
18. Iata Code 95212143 PD OTAVA D.O.O.