parallax background
 

Nisam ja oslobodilac. Oslobodioci ne postoje. Ljudi sami sebe oslobađaju.

Če Gevara

 
 

PUTEVI NOB-a (PROGRAM 1).


Narodnooslobodilačka borba (NOB) ili Oslobodilački rat naroda Jugoslavije je bila oružana borba jugoslovenskih naroda, predvođenih Komunističkom partijom Jugoslavije, za oslobođenje od fašističke okupacije tokom Drugog svetskog rata. Obuhvata vremenski period od 7. 1941. do 5. 1945. godine, na celokupnoj teritoriji Jugoslavije. U istoriografiji bivše SFRJ ova borba se još nazivala Narodnooslobodilački rat i socijalistička revolucija.

Otava Travel Vam nudi priliku da koračate putevima NOB-a i postanete svedok naše slavne istorije!


PUTEVI NOB-a (PROGRAM 1)


Narodnooslobodilačka borba (NOB) ili Oslobodilački rat naroda Jugoslavije je bila oružana borba jugoslovenskih naroda, predvođenih Komunističkom partijom Jugoslavije, za oslobođenje od fašističke okupacije tokom Drugog svetskog rata. Obuhvata vremenski period od 7. 1941. do 5. 1945. godine, na celokupnoj teritoriji Jugoslavije. U istoriografiji bivše SFRJ ova borba se još nazivala Narodnooslobodilački rat i socijalistička revolucija.

Otava Travel Vam nudi priliku da koračate putevima NOB-a i postanete svedok naše slavne istorije!


Nisam ja oslobodilac. Oslobodioci ne postoje. Ljudi sami sebe oslobađaju.

Če Gevara

  • PROGRAM
  • CENA
  • GALERIJA
  • NAPOMENA

DAN 1

Dolazak u Beograd. Transfer do hotela. Ručak/fakultativno. Panoramsko рazgledanje Beograda….. Organizovani obilazak logora Staro Sajmište. Večera. Slobodno vreme. Noćenje

DAN 2

Doručak. Učestvovanje u centralnoj manifestaciji povodom 70. godišnjice oslobođenja Beograda kod Spomen parka oslobodiocima. Obilazak mauzoleja J.B. Tita – Kuće cveća i MIJ. Ručak. Slobodno vreme. Večera. Slobodno vreme.Noćenje.

DAN 3

Doručak. Slobodno vreme.. odlazak na aerodrom – poletanje za MOW.

CENA

/

NAPOMENA

U cenu su uključena 2 HB + prevozi + vodič + ulaznice

USLOV ZA REALIZACIJU  PROGRAMA:
– minium 10 plativih putnika,
– prevoz kombi vozilom,
– vodič sve vreme puta,
– smeštaj u hotelima sa 2 ili 3* na bazi HB,
– ulaznice za muzeje uključene u cenu

Kako biste bili bolje obavešteni, pročitajte naše opšte uslove putovanja.

PROGRAM
CENA

CENA

/
GALERIJA
NAPOMENA

U cenu su uključena 2 HB + prevozi + vodič + ulaznice

USLOV ZA REALIZACIJU  PROGRAMA:
– minium 10 plativih putnika,
– prevoz kombi vozilom,
– vodič sve vreme puta,
– smeštaj u hotelima sa 2 ili 3* na bazi HB,
– ulaznice za muzeje uključene u cenu

Kako biste bili bolje obavešteni, pročitajte naše opšte uslove putovanja.

[kswr_cf7 cf7_id=“5436″ cf7_source=“library“ cf7_style=“kontakt“]